About Juri Fab

OCTA polises iegāde, Приобретение полиса OCTA: www.octa-cenas.lv

OCTAS cenas; parakstīto prēmiju apjomu Ls 21,96 milj. apmērā

By | 2015-10-29T21:32:11+00:00 October 29th, 2015|lv|

OCTAS cenas; Salīdzinājumā ar 2008. gada parakstīto prēmiju apjomu Ls 21,96 milj. apmērā, 2009. gadā tas samazinājās par 38.8% jeb Ls 8.52 milj., bet 2010. gadā kritās vēl par 28% jeb Ls 3.75 milj. Savukārt 2011. gadā bija novērota situācijas uzlabošanās, un parakstīto prēmiju apjoms 2011. gada beigās sasniedza Ls 13.38 milj. Analizējot 2012. [...]

Comments Off on OCTAS cenas; parakstīto prēmiju apjomu Ls 21,96 milj. apmērā

Pirkt octa; Bostonas konsultantu grupas matricas analīze

By | 2015-10-29T14:55:33+00:00 October 28th, 2015|bonus malus, Ergo, KASKO, leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise, Pirkt octa|

1.1.1.      Bostonas konsultantu grupas matricas analīze (Pirkt octa) ERGO Apdrošināšanas Grupā Latvijā pastāv seši apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanas kanālu veidi, t.i., apdrošināšanas aģentu; korporatīvais; brokeru; alternatīvais (bankas, internets); sadarbības partneru (tūrisma aģentūras, nekustamo īpašumu biroji, DUS) pārdošanas kanāli, klientu apkalpošanas centri (KAC). Lai rastos priekšstats par to, kurā vietā pārējo pārdošanas kanālu vidū atrodas aģentu pārdošanas [...]

Comments Off on Pirkt octa; Bostonas konsultantu grupas matricas analīze

Ergo octa polise; OCTA un KASKO pēdējo piecu gadu garumā saglabājās diezgan stabilā pozīcijā.

By | 2015-10-29T14:58:34+00:00 October 28th, 2015|bonus malus, Ergo, ergo octa, KASKO, leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise, калькулятор|

Ergo, OCTA, KASKO apdrošināšana, OCTA kalkulators, OCTA cenu salīdzināšana Salīdzinājumā ar 2008. gada parakstīto prēmiju apjomu Ls 21,96 milj. apmērā, 2009. gadā tas samazinājās par 38.8%  jeb Ls 8.52 milj., bet 2010. gadā kritās vēl par 28% jeb Ls 3.75 milj. Savukārt 2011. gadā bija novērota situācijas uzlabošanās, un parakstīto prēmiju apjoms 2011. gada beigās [...]

Comments Off on Ergo octa polise; OCTA un KASKO pēdējo piecu gadu garumā saglabājās diezgan stabilā pozīcijā.

Ergo OCTA

By | 2015-10-29T15:03:02+00:00 October 28th, 2015|ergo octa, leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise|

Ergo OCTA Bruto izmaksāto atlīdzību apjomi dzīvības apdrošināšanas kategorijā svārstās (sk. 2.5. att.), vērtējot 2012. gada situāciju par deviņiem mēnešiem, var viennozīmīgi apgalvot, ka, saglabājoties tādai pašai atlīdzības izmaksu tendencei, kopējais bruto izmaksāto atlīdzību apjoms par 2012. gadu ievērojami pārsniegs 2011. gada rādītājus. Par pamatu šādam apgalvojumam var kalpot tas, ka 2011. gada 9 mēnešos [...]

Comments Off on Ergo OCTA

OCTAS; Runājot par ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu izmaksāto

By | 2015-10-29T15:07:21+00:00 October 28th, 2015|lv, Uncategorized|

OCTAS; Runājot par ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu izmaksāto atlīdzību tendencēm, tās ir negatīvas, jo ar katru gadu izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms turpina paaugstināties ātrāk nekā parakstīto prēmiju apjoms. Lielākie izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjomi, ņemot vērā parakstīto prēmiju apjomus par to pašu periodu, tika konstatēti 2009. un 2011. gados, attiecīgi 19,72 milj. latu un 30,37 [...]

Comments Off on OCTAS; Runājot par ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu izmaksāto

OCTA cenas; Analizējot parakstīto apdrošināšanas prēmiju un izmaksāto atlīdzību tendences

By | 2015-10-29T15:09:09+00:00 October 28th, 2015|lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, калькулятор|

OCTA cenas, OCTA kalkulators ar labākajiem OCTA apdrošināšanas piedāvājumiem! Analizējot parakstīto apdrošināšanas prēmiju un izmaksāto atlīdzību tendences (FKTK, 2010, 2011, 2012)  (sk. 2.1. att.), var redzēt, ka 2008. gadā parakstīto prēmiju apjoms bija vislielākais pēdējo 5 gadu laikā  - 337 milj. latu. 2009. gadā tika novērots liels apdrošināšanas prēmiju kritums līdz pat 33,8% salīdzinājumā ar [...]

Comments Off on OCTA cenas; Analizējot parakstīto apdrošināšanas prēmiju un izmaksāto atlīdzību tendences

Situācija apdrošināšanas tirgū Latvijā; bonus malus klase

By | 2015-10-29T15:11:54+00:00 October 28th, 2015|bonus malus, lv|

ERGO Apdrošināšanas Grupas Latvijā darbības raksturojums (bonus malus klase) Šīs nodaļas mērķis ir aprakstīt situāciju apdrošināšanas nozares tirgū Latvijā, tirgus darbības tendences un attīstības dinamiku, noteikt galvenos darbojošos apdrošināšanas tirgus dalībniekus Latvijā, raksturojot to darbības rādītājus, aprakstīt ERGO Apdrošināšanas Grupas darbības rezultātus, veicot piedāvāto produktu portfeļa, parakstīto bruto apdrošināšanas prēmiju un izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību, [...]

Comments Off on Situācija apdrošināšanas tirgū Latvijā; bonus malus klase

OCTA kalkulators; Pārdošanas organizēšana caur aģentiem

By | 2015-10-29T15:17:57+00:00 October 27th, 2015|leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise|

OCTA kalkulators 1.6. attēls. Pārdošanas organizēšana caur aģentiem (www.zinsin.ru) Darba laikā aģentam uzkrājas klienti, kurus viņš tālāk arī apkalpo. To sauc par klientu bāzi. Ja aģents pāriet uz citu kompāniju, parasti viņš paņem savus klientus sev līdzi. Pārdošanas tehnoloģija caur aģentiem – ir augsti organizēta darbība. Apdrošināšanas kompāniju pakalpojumu cenā ietilpst aģentu atlīdzība, kas var [...]

Comments Off on OCTA kalkulators; Pārdošanas organizēšana caur aģentiem

OCTA polise; Atkarīgie starpnieki; OCTA apdrošināšana

By | 2015-10-29T15:21:02+00:00 October 27th, 2015|leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa polise|

(OCTA polise)Atkarīgo starpnieku funkcijas ir vērstas uz produkta virzīšanu tirgū. Šie starpnieki ir atkarīgi, jo viņi pārdod produktu gan ražotāja (mātes uzņēmuma) vārdā, gan uz šī uzņēmuma rēķina. Paši starpnieki (aģenti) saņem atlīdzību komisijas veidā. Tirdzniecības starpnieki raksturojas ar sekojošām pazīmēm: realizētās produkcijas struktūras, komerciāliem mērķiem, funkcionālām darbībām (tirdzniecības pakalpojumiem) un veicamajām operācijām (Половцева, 2009). [...]

Comments Off on OCTA polise; Atkarīgie starpnieki; OCTA apdrošināšana

OCTA cenas; Galvenā atšķirība starp tiešo un netiešo pārdošanu

By | 2015-10-29T15:23:03+00:00 October 27th, 2015|leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa polise, калькулятор|

OCTA cenas; Galvenā atšķirība starp tiešo un netiešo pārdošanu ir tā, ka ražotājs (mātes uzņēmums) ne vienmēr var pilnībā kontrolēt, pie kā un kādā veidā tiek pārdots produkts. Attiecīgi tas samazina iespēju saņemt informāciju no klientiem par to, kādā mērā produkcija apmierina patērētāju vajadzības (Вертоградов, 2005). Abiem pārdošanas veidiem ir arī savas priekšrocības (sk. 1.1.tab.). [...]

Comments Off on OCTA cenas; Galvenā atšķirība starp tiešo un netiešo pārdošanu