(apdrošināšana) Nozog dārgus auto lukturus, tos brutāli izgriežot no virsbūves

By | 2015-11-12T19:23:06+00:00 November 12th, 2015|bonus malus, Ergo, ergo octa, KASKO, leta octa, letas octas, ltab, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise|

Aprīļa vidū Rīgā, Purvciemā kādas daudzdzīvokļu ēkas pazemes stāvvietā automašīnai „BMW X6” no virsbūves izgriezti un nozagti dārgi LED lukturi, vienlaikus pamatīgi sabojājot arī auto virsbūvi, ziņo apdrošināšanas kompānija „IF Apdrošināšana”. Populārā zagtā auto detaļa, kas turklāt ir nozogama salīdzinoši viegli, joprojām ir auto sānskata spoguļi un to stikli, taču visnotaļ bieži tiek zagtas arī [...]

Comments Off on (apdrošināšana) Nozog dārgus auto lukturus, tos brutāli izgriežot no virsbūves

Apdrošināšanas brokeris!? OCTA-Cenas.lv Kas ir apdrošināšanas brokeris!?

By | 2015-11-12T19:22:56+00:00 November 12th, 2015|bonus malus, KASKO, leta octa, letas octas, ltab, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise|

Kas ir apdrošināšanas brokeris!? Apdrošināšanas brokeris ir neatkarīgs, profesionāls konsultants jebkāda veida apdrošināšanas jautājumos, kurš pārstāv tikai Klienta intereses sākot no idejas par apdrošināšanas nepieciešamību līdz pat noslēgtā apdrošināšanas līguma darbības beigām. Apdrošināšanas brokera pakalpojums ir apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumu izvērtēšana, visu darbību veikšana kas saistīta ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu un apkalpošanu.  Klienta interešu aizstāvēšana vai [...]

Comments Off on Apdrošināšanas brokeris!? OCTA-Cenas.lv Kas ir apdrošināšanas brokeris!?

Pirkt octa; Bostonas konsultantu grupas matricas analīze

By | 2015-10-29T14:55:33+00:00 October 28th, 2015|bonus malus, Ergo, KASKO, leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise, Pirkt octa|

1.1.1.      Bostonas konsultantu grupas matricas analīze (Pirkt octa) ERGO Apdrošināšanas Grupā Latvijā pastāv seši apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanas kanālu veidi, t.i., apdrošināšanas aģentu; korporatīvais; brokeru; alternatīvais (bankas, internets); sadarbības partneru (tūrisma aģentūras, nekustamo īpašumu biroji, DUS) pārdošanas kanāli, klientu apkalpošanas centri (KAC). Lai rastos priekšstats par to, kurā vietā pārējo pārdošanas kanālu vidū atrodas aģentu pārdošanas [...]

Comments Off on Pirkt octa; Bostonas konsultantu grupas matricas analīze

Ergo octa polise; OCTA un KASKO pēdējo piecu gadu garumā saglabājās diezgan stabilā pozīcijā.

By | 2015-10-29T14:58:34+00:00 October 28th, 2015|bonus malus, Ergo, ergo octa, KASKO, leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise, калькулятор|

Ergo, OCTA, KASKO apdrošināšana, OCTA kalkulators, OCTA cenu salīdzināšana Salīdzinājumā ar 2008. gada parakstīto prēmiju apjomu Ls 21,96 milj. apmērā, 2009. gadā tas samazinājās par 38.8%  jeb Ls 8.52 milj., bet 2010. gadā kritās vēl par 28% jeb Ls 3.75 milj. Savukārt 2011. gadā bija novērota situācijas uzlabošanās, un parakstīto prēmiju apjoms 2011. gada beigās [...]

Comments Off on Ergo octa polise; OCTA un KASKO pēdējo piecu gadu garumā saglabājās diezgan stabilā pozīcijā.

Ergo OCTA

By | 2015-10-29T15:03:02+00:00 October 28th, 2015|ergo octa, leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise|

Ergo OCTA Bruto izmaksāto atlīdzību apjomi dzīvības apdrošināšanas kategorijā svārstās (sk. 2.5. att.), vērtējot 2012. gada situāciju par deviņiem mēnešiem, var viennozīmīgi apgalvot, ka, saglabājoties tādai pašai atlīdzības izmaksu tendencei, kopējais bruto izmaksāto atlīdzību apjoms par 2012. gadu ievērojami pārsniegs 2011. gada rādītājus. Par pamatu šādam apgalvojumam var kalpot tas, ka 2011. gada 9 mēnešos [...]

Comments Off on Ergo OCTA

OCTA kalkulators; Pārdošanas organizēšana caur aģentiem

By | 2015-10-29T15:17:57+00:00 October 27th, 2015|leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa kalkulators, octa polise|

OCTA kalkulators 1.6. attēls. Pārdošanas organizēšana caur aģentiem (www.zinsin.ru) Darba laikā aģentam uzkrājas klienti, kurus viņš tālāk arī apkalpo. To sauc par klientu bāzi. Ja aģents pāriet uz citu kompāniju, parasti viņš paņem savus klientus sev līdzi. Pārdošanas tehnoloģija caur aģentiem – ir augsti organizēta darbība. Apdrošināšanas kompāniju pakalpojumu cenā ietilpst aģentu atlīdzība, kas var [...]

Comments Off on OCTA kalkulators; Pārdošanas organizēšana caur aģentiem

OCTA polise; Atkarīgie starpnieki; OCTA apdrošināšana

By | 2015-10-29T15:21:02+00:00 October 27th, 2015|leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa polise|

(OCTA polise)Atkarīgo starpnieku funkcijas ir vērstas uz produkta virzīšanu tirgū. Šie starpnieki ir atkarīgi, jo viņi pārdod produktu gan ražotāja (mātes uzņēmuma) vārdā, gan uz šī uzņēmuma rēķina. Paši starpnieki (aģenti) saņem atlīdzību komisijas veidā. Tirdzniecības starpnieki raksturojas ar sekojošām pazīmēm: realizētās produkcijas struktūras, komerciāliem mērķiem, funkcionālām darbībām (tirdzniecības pakalpojumiem) un veicamajām operācijām (Половцева, 2009). [...]

Comments Off on OCTA polise; Atkarīgie starpnieki; OCTA apdrošināšana

OCTA cenas; Galvenā atšķirība starp tiešo un netiešo pārdošanu

By | 2015-10-29T15:23:03+00:00 October 27th, 2015|leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa cenas, octa polise, калькулятор|

OCTA cenas; Galvenā atšķirība starp tiešo un netiešo pārdošanu ir tā, ka ražotājs (mātes uzņēmums) ne vienmēr var pilnībā kontrolēt, pie kā un kādā veidā tiek pārdots produkts. Attiecīgi tas samazina iespēju saņemt informāciju no klientiem par to, kādā mērā produkcija apmierina patērētāju vajadzības (Вертоградов, 2005). Abiem pārdošanas veidiem ir arī savas priekšrocības (sk. 1.1.tab.). [...]

Comments Off on OCTA cenas; Galvenā atšķirība starp tiešo un netiešo pārdošanu

Leta octa! Teorētiskie aspekti pārdošanai ar aģentu starpniecību (p 2)

By | 2015-10-29T15:25:27+00:00 October 26th, 2015|leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa polise|

Vairāku problēmu vidū, kuras var atrisināt biznesa procesu optimizācijas rezultātā, var iekļaut sekojošās: 1. Procesa struktūras izmainīšana, ieviešot vienlaicīgi izpildāmos uzdevumus, kas palīdz novērst liekus ciklus un padarīt struktūru par racionālu; 2. Organizēšanas atskaites struktūras izmainīšana un darbinieku kvalifikācijas celšana, kompleksā pilnveidojot procesu; 3. Dokumentācijas apjoma samazināšana, dokumentu un datu aprites paātrināšana; 4. Iespējamo darbību [...]

Comments Off on Leta octa! Teorētiskie aspekti pārdošanai ar aģentu starpniecību (p 2)

Letas octas! Teorētiskie aspekti pārdošanai ar aģentu starpniecību

By | 2015-10-29T15:27:50+00:00 October 26th, 2015|leta octa, letas octas, lv, OCTA, octa polise|

Letas octas - Salīdzini un izvēlies labāko Mūsdienu uzņēmējs, gribot izcelties un gūt lielus ienākumus no sava biznesa, noteikti sev jautā: „ Ko darīt, lai piesaistītu patērētājus, klientus?”, „Kā iepatikties klientiem un piespiest viņus pirkt vēl un vēl?”. Vienkārši jautājumi, uz kuriem nav viennozīmīgas atbildes. Katrs uzņēmējs izvēlas savu pārdošanas veidu, lai sasniegtu mērķi [...]

Comments Off on Letas octas! Teorētiskie aspekti pārdošanai ar aģentu starpniecību